Meldingsformulier

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, respecteert uw privéleven. We behandelen alle informatie die we ontvangen volgens de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze brochure 'Hoe kan het Centrum u helpen?' of naar de gelijknamige video in Vlaamse gebarentaal.
Hebt u geen telefoonnummer of wilt u het niet meedelen, voer dan in het veld ‘Telefoon’ de code 0000/000000 in.
Druk nu op ‘Versturen’ om uw melding aan Unia te bezorgen.

Privacy: Unia verwerkt uw gegevens uitsluitend vanuit zijn wettelijke opdracht en bevoegdheden, naar aanleiding van een melding die door u of tegen uw persoon bij ons is ingediend. We delen uw gegevens onder geen beding mee aan derden: alleen de medewerkers van Unia die meldingen behandelen en onze directie kunnen er toegang tot krijgen. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, kent u een recht van mededeling en verbetering van uw persoonsgegevens toe. Ze geeft u ook de mogelijkheid om het openbaar register van geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om de rechten van mededeling en verbetering uit te oefenen, moet u een gedagtekend en ondertekend verzoek met een kopie van uw identiteitskaart richten aan Unia, Koningstraat 138, 1000 Brussel.