Meldingsformulier

Unia respecteert je privéleven. We behandelen alle informatie die we ontvangen volgens de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wil je je melding doen in Vlaamse Gebarentaal? Bekijk dan hier de video.

Op onze website vind je ook meer informatie over wat Unia doet en wat er met je melding gebeurt.
Heb je geen telefoonnummer, of wil je je telefoonnummer niet meedelen? Voer dan in het veld ‘telefoon / GSM’ de volgende code in: 0000/000000.
Druk nu op ‘Versturen’ om uw melding aan Unia te bezorgen. Daarna ontvang je een e-mail waarin je melding bevestigd wordt.

Privacy: Unia verwerkt je gegevens uitsluitend vanuit haar wettelijke opdracht en bevoegdheden, naar aanleiding van een melding die door jou of tegen jou bij ons is ingediend. We delen je gegevens onder geen beding mee aan derden: alleen de medewerkers van Unia die meldingen behandelen en onze directie kunnen er toegang tot krijgen. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, kent je een recht van mededeling en verbetering van je persoonsgegevens toe. Ze geeft je ook de mogelijkheid om het openbaar register van geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om de rechten van mededeling en verbetering uit te oefenen, moet je een gedagtekend en ondertekend verzoek met een kopie van je identiteitskaart richten aan Unia, Koningstraat 138, 1000 Brussel.